Bouw

  • Kleine afbraakwerken
  • Kleine herstellingen aan pleister- en metselwerk (gaten en barsten vullen, hervoegen, …)
  • Voegwerken
  • Vastleggen losliggende tegel
  • Afkitten met silicone en dergelijke
  • Veiligheids- of signalisatie-elementen plaatsen of aanpassen (noodafbakening, noodverlichting, …)

Zijn dit bouwwerken waarmee ik u kan helpen? Neem dan gauw contact op!

Scroll to top